PORADY

 

 

 

AEROMETRY CZYLI JAK DZIAŁA ALKOHOLOMIERZ CUKROMIERZ I SOLOMIERZ

 

 

Areometr, gęstościomierz - urządzenie służące do pomiaru gęstości cieczy gdzie wykorzystuje się siły wyporu z jaką ciecz działa na zanurzone w niej ciało stałe. Najczęściej wykonany ze szkła, w formie zatopionej rurki z wbudowaną i wycechowaną podziałką, poszerzonej w dolnej części i obciążonej w najniższej części śrutem, co nadaje mu pozycję pionową i zapewnia odpowiedni stopień zanurzenia. Zasada działania areometru oparta jest na prawie Archimedesa. W celu dokonania pomiaru, menzurkę, próbówkę albo wysoką przezroczystą szklankę należy wypełnić badanym roztworem. Następnie należy delikatnie zanurzyć aerometr tak, aby nie dotykał dna i ścianek naczyniai. Po ustabilizowaniu wskaźnika należy dokonać odczytu kierując się położeniem menisku cieczyIstnieje wiele konstrukcji areometrów wyskalowanych do badania różnych roztworów związków.

Najpopularniejsze areometry:
Areometr Trallesa - Alkoholomierz
Areometr Ballinga - Cukromierz
Areometr Baumé – Solomierz

Temperatura, jako czynnik wpływający na rozszerzalność cieczy, jest parametrem istotnie wpływającym na wartość pomiaru. Większość areometrów skalowanych jest w temperaturze 20°C i tylko w tej temperaturze wynik jest miarodajny. Im większa różnica między temperaturą badanej cieczy a temperaturą skalowania naszego areometru (20°C) tym większe przekłamanie.
Aerometr powinien być czysty i suchy, a zanurzony w cieczy powinien pływać swobodnie nie dotykając ani dna, ani ścianek naczynia.


Areometr Trallesa – Alkoholomierz
Służy do badania mieszaniny wody i alkoholu etylowego, podaje zawartość alkoholu w stopniach Trallesa (°Tr), czyli procentach objętościowych (cm3/100 cm3)
W celu dokonania pomiaru ,zlewkę, menzurkę, próbówkę albo wysoką przezroczystą szklankę należy wypełnić alkoholem ( spiritus, wódka, bimber bez substancji słodzących). Następnie należy delikatnie zanurzyć wskaźnik tak, aby nie dotykał dna i ścianek naczynia. Po ustaniu wskaźnika ocenia się jego poziom zanurzenia w cieczy. Lustro cieczy (dolny menisk) przedstawi pomiar objętości alkoholu.Należy pamiętać, aby pomiar był miarodajny i precyzyjny, to alkohol musi mieć temperaturę 20°C.


Areometr Ballinga –Cukromierz
Jest to areometr wyskalowany w skali Ballinga informującej o zawartości sacharozy w roztworze. Woda w temperaturze 20 °C wykazuje na areometrze 0 °Blg, roztwór zawierający n % cukru – n °Blg.
Stosowany jest powszechnie w piwowarstwie oraz przetwórstwie owocowo-warzywnym. W przypadku gdy w roztworze znajduje się alkohol etylowy, który ogranicza gęstość roztworu, wskazanie areometru oznacza wartość tzw. ekstraktu pozornego.
W winiarstwie używany do badania moszczu owocowego w celu ustalenia zawartości cukru. Bardzo ważne by moszcz był klarowny, a przynajmniej wolny od grubszych cząstek miąższu. Należy jednak pamiętać że moszcz winny oprócz wody i cukru posiada również inne związki tzw. niecukry, a cukromierz tego nie uwzględnia.
W celu dokonania pomiaru, menzurkę, próbówkę albo wysoką przezroczystą szklankę należy wypełnić roztworem. Następnie należy delikatnie zanurzyć wskaźnik tak, aby nie dotykał dna i ścianek menzurki. Po ustabilizowaniu wskaźnika dokonać odczytu kierując się położeniem górnego menisku cieczy.Tak jak poprzednio aby pomiar był miarodajny i precyzyjny roztwór musi mieć temperaturę 20°C.


Areometr Baumé – Solomierz
Podaje gęstość roztworu w stopniach Baumé (°Bé), które w przybliżeniu odpowiadają procentowej zawartości chlorku sodu w roztworze wodnym. Punkt zerowy w skali Baumé odpowiada gęstości wody, natomiast punkt 10°Bé - gęstości 10% roztworu NaCl. Areometr Baumé stosowany jest do pomiaru gęstości roztworów soli kuchennej
Dokonując pomiaru stężenia soli w solance przy pomocy solomierza - należy wlać do wąskiej menzurki pomiarowej badaną solankę w ilości pozwalającej na swobodne zanurzenie pływaka. Po zanurzeniu areometru w menzurce odczytujemy bezpośrednio ze skali stężenie roztworu w [g] soli na 1[L] wody.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ADRES


Sklep Stara Bimbrownia

Królowej Jadwigi 27 B

34-400 Nowy Targ

 

KONTAKT


+48 888 880 410

sklep@starabimbrownia.pl